מכללת תילתן מבקשת להסב את תשומת לב המתעניינים בלימודי תזונה טבעית לקיום חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח- 2008
חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח- 2008 מבקשת להבהיר כי חל איסור על שימוש בכינוי דיאטן ו\ או תזונאי בכל צורה או הטיה שהיא, לרבות על ידי הצמדת תארים נוספים לכינויים אלו. שימוש בכינויים אלו מותר אך ורק לבעלי רישיון מקצוע בריאות המונפק על ידי משרד הבריאות מכח החוק להסדרת העיסוק    הוועדה לבדיקת הטעיית הציבור בפרסומי מוצרי בריאות, טכנולוגיות רפואיות ומקצועות הרפואה    . שימוש בכינויים אלו בניגוד לחוק מהווה עבירות פלילית 2008במקצועות הבריאות התשס"ח וצרכנית  מכח הדין בישראל. קורסי הלימוד המוצעים אינם בתוכנית המוכרת על ידי המל"ג לתזונה וכי הבוגרים לא יהיו רשאים לקבל תעודת מקצוע בתזונה מטעם משרד הבריאות, לא לקרוא לעצמם תזונאים/ דיאטנים ולא לעסוק בתזונה בישראל. "

מכללת תילתן מבקשת להסב את תשומת לב המתעניינים בלימודי תזונה טבעית לקיום חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח- 2008
חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח- 2008 מבקשת להבהיר כי חל איסור על שימוש בכינוי דיאטן ו\ או תזונאי בכל צורה או הטיה שהיא, לרבות על ידי הצמדת תארים נוספים לכינויים אלו. שימוש בכינויים אלו מותר אך ורק לבעלי רישיון מקצוע בריאות המונפק על ידי משרד הבריאות מכח החוק להסדרת העיסוק    הוועדה לבדיקת הטעיית הציבור בפרסומי מוצרי בריאות, טכנולוגיות רפואיות ומקצועות הרפואה    . שימוש בכינויים אלו בניגוד לחוק מהווה עבירות פלילית 2008במקצועות הבריאות התשס"ח וצרכנית  מכח הדין בישראל. קורסי הלימוד המוצעים אינם בתוכנית המוכרת על ידי המל"ג לתזונה וכי הבוגרים לא יהיו רשאים לקבל תעודת מקצוע בתזונה מטעם משרד הבריאות, לא לקרוא לעצמם תזונאים/ דיאטנים ולא לעסוק בתזונה בישראל. "